Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahşap kurutmada yüksek frekans-vakum teknolojisi

Yazar kurumları :
İstanbul Üni. Orman Fakültesi1, Düzce Üni. Orman Fakültesi2, Recep Sivrikaya Orm. Ürün.Ltd.Sti.3
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Katma değerli olmasına karsın kurutulması güç ağaç türlerine ait kalın kerestelerin, klasik kurutma metoduyla çok uzun sürelerde kurutulabilmesi ve istenen kalite düzeylerinin tam olarak elde edilememesi nedeniyle günümüzde Yüksek Frekans-Vakum kombinasyonlu kurutma metodu (YFV) kendini göstermis durumdadır. Geçmiste özellikle yatırım maliyetleri ve teknolojik altyapı zorlukları nedeniyle yaygınlasamayan bu yöntem tekrar güncel hale gelmistir. Bu kurutma metodunda prensip; ısı kaynağının, elektrik enerjisi olmasıdır. Dolayısı ile katı ve sıvı yakıta göre çevre dostu olduğu kabul edilebilir. Bu metot ile ağaç malzemeye gönderilen elektromanyetik dalgaların meydana getirdiği ısıdan yararlanmak suretiyle, kalın ve güç kuruyan, baslangıç nemi yüksek olan ağaç türlerinin %10 un altındaki sonuç nemlerine kadar çok kısa sürelerde kurutulması amaçlanmaktadır. Bu çalısmada öncelikle kurutma teknoloji hakkında genel bilgi verilmistir. Daha sonra ise, günümüze kadar yapılan orijinal çalısmalar özetlenerek klasik yöntemle kurutulmasında önemli zorluklar olan, kurutma süresi çok uzun olan veya hiç kurutulamayan Mese, Ceviz, Kayın, İroko, Kestane gibi ağaç türlerinin kalın kerestelerinin kurutulması denemelerinden elde edilen sonuçlar ortaya konulmustur. Son bölümde ise elde edilen bu sonuçlar özellikle metodun donanım ve isletme giderleri, ortaya çıkan kurutma süreleri ve kalite düzeyleri, çevreye uyumlu teknoloji ekseninde ele alınmıstır. Ayrıca, bu metodun kereste kurutma dısında diğer tarımsal ürün ve atıkların kurutulmasında kullanılabilir olması nedeniyle çevreye uyumlu üretim ve geri dönüsüme sağladığı katkı da bu kapsamda irdelenmistir.

Özet İngilizce :

High density wood species dried very long period's and very low quality levels with method in conventional drying. So High Frequency-Vacuum Combined drying method has become. Due to the difficulties of the past and the technological infrastructure investment costs, especially not common, this method has become again. This method of drying, vacuum drying ovens working method, the heat source is not in harmony with the environment full of electricity is that instead of solid or liquid fuels. With this method, the heat caused by electromagnetic waves sent through the use of wood materials, heavy and power-dry, with a high initial moisture content of 10% of tree species in a very short time until the drying of moisture under the intended results. In this study, the drying is given general information about the technology. Classical method for drying a very long period of time drying Oak, Walnut, Beech, Iroko, Chestnut thick timber tree species, such as by drying results are presented. In the last section, the results of the method of hardware and operating expenses, especially emerging environmentallyfriendly technology in drying times and quality levels are discussed. In addition, this method other than timber drying can also be used for drying agricultural products and wastes. Contribute to provide environmentally friendly manufacturing and recycling are examined in this context.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :