Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nizâm-ı cedîd ordusunda tâlim ve terbiye (1790-1807)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma XVII. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa ordularında hayata geçirilen modern tâlim ve terbiyenin Osmanlı ordusunda uygulanışını ele almaktadır. Makalede öncelikle Avrupa'da tâlim ve terbiyenin icadı ve ön gördüğü iş rejimi tasvir edilmektedir. XVIII. yüzyıl başlarından itibaren, Avrupa ordularını yakından gözlemleme imkânı bulan Osmanlı sefirleri ve kâtipleri tarafından modern tâlim ve terbiye Avusturya ve Rusya karşısında alınan yenilgilere bir çare olarak sunulmaya başlandı. İlk defa, Nizâm-ı Cedîd ordusundaki neferler tarafından, yabancı uzmanların gözetiminde icra edilen modern tâlimin niteliği, Fransız ordusunda uygulanan tâlimnâmelerle karşılaştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Makalenin son bölümünde ise modern tâlim ve terbiyenin Osmanlı ordusundaki yapısal dönüşüme etkisi ve uygulamada karşılaşılan problemler tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

This paper the introduction of the modern drill and discipline to the Ottoman army that was in use in the European armies since the middle of the seventeenth century. Firstly, the invention of the modern drill and discipline and its work regime is described. Since the beginning of the eighteenth century, the modern drill and discipline was presented as the remedy against the defeats at hands the of the Austrian and Russian armies by the Ottoman envoys and bureaucrats who had the opportunity to observe European armies. In the Ottoman Empire, the modern infantry drill was first performed by the soldiers of the New Order Army under the supervision of foreign experts. The essence of the modern drill in the New Order Army is demonstrated by comparing it with the eighteenth century French drill regulations. In the last chapter, the impact of the modern drill and discipline on the structural transformation in the Ottoman army and the problems encountered in practice are discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :