Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tr61 bölgesine lojistik açıdan bir bakış

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ABD1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayi devrimine kadar olan süreçte, askeri mühimmat ve malzemenin alanlara sevk edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz lojistik kavramı, sanayi devrimi ile birlikte çehresini değiştirerek, yeni savaş alanları olan uluslararası piyasalarda etkili bir rekabet silahı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya ticaretinin doğudan batıya doğru yön değiştirmesi ile Türkiye coğrafyasının lojistik açıdan daha da değerlenmesi ülke yönetimi tarafından göz ardı edilmemekte ve yüksek altyapı yatırımları gerektiren lojistik merkezleri TCDD aracılığıyla kurulmaktadır. Kurulan bu merkezlerin, yaratacakları iş hacmi, istihdam ve çarpan etkileriyle bölge kalkınmasında etkili olacakları düşünülebilir. Isparta, Antalya, Burdur illerini kapsayan İBBS Düzey 2 sınıflamasına göre TR61 Bölgesi; kaynakları, gerekli altyapısı, ülke geneline nazaran ucuz iş gücü ve işgücü istihdamının büyük bir bölümünün hizmet sektöründe olması gibi faktörlerle lojistik merkez olabilme potansiyeline sahiptir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada bölgenin ulaşılabilir ekonomik göstergeleri ortaya konularak lojistik sektörü açısından değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the process until the industrial revolution, the concept of logistics that could be defined as the consignment of military ammunition and materials to the fields has changed its face with the revolution and now it is confronted as a new weapon of competition that is effective in new battlefields, namely international markets. Together with the changing direction of world trade from east to west, the increasing value of Turkish geography in terms of logistics is not neglected by national authorities and centres of logistics that necessitate high infrastructure investments are being constructed by Turkish State Railways. It is thought that these centres which were constructed would be efficient for the development of the region with the turnover, employment and multiplier effects to be created. The NUTS 2 level TR61 Region that encompasses the provinces of Antalya, Burdur and Isparta has the potential of becoming a logistics centre with its resources; necessary infrastructure; cheap labour compared to the national average and the fact that large portion of the labour force is employed in the services sector. In the study, prepared in this context, the economic indicators to be attained in the region are tried to be revealed and assessed in terms of logistics sector.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :