Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sequence analysis of the university students’ choice of provinces in the aegean region using analytic hierarchy process method

Yazar kurumları :
Usak University, Faculty of Economics and Administration, Department of Business1
Görüntülenme :
258
DOI :
Özet Türkçe :

In the situations in which it is hard to make a choice, decision can be made by using Analytical Hierarchy Process (AHP), one of the multi- criteria decision making methods. AHP is method used in solving the complex problems, in which the importance level of criteria shows variation. In order to make the best choise among the alternatives AHP method can also be used. In this study, the students in Aegean region who will see a four year undergraduate education in town for them to choose the most appropriate this decision-making technique was applied. Prepared university students from the provinces in the Aegean region to facilitate choice, by using Analitic Hieararchy Process, firstly found degrees of importance to appraisal criteria, and then using the weighted scores the order of choice of the provinces in the Aegean region were establised. At the end of application Izmir becomes in the rank of first by 15.80%. The other provinces in order of preference were as Manisa, Mugla, Denizli, Aydin, Kutahya, Usak, Afyonkarahisar.

Özet İngilizce :

Seçim yapmanın kolay olmadığı durumlarda çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak karar verilebilir. . Analitik Hiyerarşi Süreci birden fazla kriterin ve kriterlerin önem düzeylerinin farklı olduğu karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan çok kriterli bir karar verme yöntemidir. Alternatifler arasından en iyi seçimi yapabilmek için Analitik Hiyerarşi Süreci Metodundan faydalanılmaktadır. Öğrencilerinde dört yıllık öğrenim görecekleri en uygun şehiri seçebilmeleri için karar verme tekniğine başvurulmuştur. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin, Ege Bölgesinde bulunan iller arasından tercihini kolaylaştırabilmek için birçok seçim arasından karar verme tekniği olan Analitik Hiyerarşi metoduyla, öncelikle değerleme kriterlerinin önem dereceleri bulunmuş, sonra ise ağırlık puanlarından yararlanılarak Ege Bölgesinde bulunan illerin tercih sırası gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonunda %15.80'lik bir oranla İzmir ili gelmektedir. Tercih sırasına göre diğer iller; Manisa, Muğla, Denizli, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyon illeri olarak sıralanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :