Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Likidite ve karlılık arasındaki ilişki – imkb 100 imalat sektörü üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bölümü1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Firmaların finansal yönetimi açısından çalışma sermayesi yönetimi büyük önem arz etmektedir. Firmaların ilgili dönem faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve uzun vadede faaliyetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi çalışma sermayesi yatırımları ile ilişkilidir. İşletme açısından çalışma sermayesi ilgili dönem yükümlülüklerini ödemede kullanılan öncelikli bir kaynak olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çalışma sermayesinin yükümlülüklere oranla düşük gerçekleşmesi borç ödeme konusunda sıkıntılara yol açabilmektedir. Fakat çalışma sermayesinin, ilgili dönem yükümlülüklerinin çok üzerinde kalması, işletmenin kaynaklarının atıl kalmasına ve alternatif maliyet yaratarak karlılık üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Burada asıl amaç çalışma sermayesinin maksimizasyonundan daha çok optimizasyonu olmalıdır. Çalışmada IMKB 100 kapsamında yer alan imalat sektörü firmalarının çalışma sermayesi yönetimlerinin ve likiditelerinin karlılık üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Management of working capital has great importance in terms of firms financial management. Performing current period operations effectively and ensuring the continuity of operations in long terms is based on firms investments in working capital. Working capital is priority source for current period liabilities, In this respect, low working capital compared to the current period liabilites can cause troubles in debt payment. But, high working capital compared to the current period liabilities cause to negative effects on profitability. Because the unused resources in working capital has an alternative cost for firms. The main goal of the firm is optimization of working capital. In this study effects of liquidity and working capital management on ISE – 100 manufacturing sector firms profitability has been analysed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :