Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kariyer uyum yetenekleri ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, literatürde kariyer uyum yetenekleri ölçeği (career adaptabilities scale) olarak yer alan ölçüm modelinin Türkiye'deki uygunluğunun test edilmesini amaçlamaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki 3 yüksekokulda öğrenim gören 474 öğrenciye ait verilere yapısal eşitlik modeli (YEM) vasıtasıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular; kariyer uyum yetenekleri ölçüm modelinin veri ile uyumunun iyi düzeyde olduğunu ve Türkiye'de benzer araştırmalarda kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin kariyer uyum yeteneği ortalamalarının belirli kriterlere göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study, aims to adapt an international measurement model in Turkey which is known as career adaptabilities scale. The sample has been constituted from 474 students who belong to three schools of Mehmet Akif Ersoy University. Using Structural Equation Modelling (SEM), confirmatory factor analysis has been applied on collected data. The results revealed that the measurement model had pretty high googness of fit and it could have been be used in Turkey. In addition to these results, it has been observed that career adaptability scores of students are differentiates on significant levels according to certain criterias.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :