Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işçi davranışlarının işverenin işten çıkarma kararı üzerindeki etkileri: isparta ili örneği

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen MYO2
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Bir işyerinde işçi ve işveren arasındaki ilişki, işe alma süreci ile başlar ve işten ayrılma ya da çıkarılmayla son bulur. İş Hukuku açısından konu teknik düzlemde, sözleşmenin sona ermesi konusu çerçevesinde değerlendirilmekte, sözleşmenin fesih ya da fesih dışı nedenlerle sonlandırılması olarak incelenmektedir. İşçinin kendi isteği ya da haklı nedenlerle sözleşmenin sonlandırılması durumları hariç olmak üzere iş sözleşmesi genellikle işverence sonlandırılır. İşverenlerin iş sözleşmesini sonlandırmasında bir çok neden bulunmaktadır. İşten çıkarma davranışı bazen oldukça açık, net ve güçlü nedenlere bağlanabilirken, çoğu kere işverenin işten çıkarma davranışını belirleyen faktörler daha karmaşık ve çok nedenli olarak ortaya çıkabilmektedir. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yapılan bu araştırma ile işverenlerin işten çıkarma davranışları ve bu davranışları etkileyen süreçler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Saha çalışması sonucunda, işverenlerin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar ve işyerindeki kurallara uymama, işverenlerin malına zarar verme ve hırsızlık davranışları işten çıkarma davranışı üzerinde en önemli ve en belirgin etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan işten çıkarma davranışı ile işverenin demografik özelliği arasında da anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.

Özet İngilizce :

In a workplace the relationship between employee and employer begins with recruiting and ends either lay-off or quitting. From the aspect of Labour Law this issue is analysed on a more technical dimension depending on the termination of labour contracts and investigates the termination of contracts from the view point of either cancelation or non-cancelation rationales. Excluding termination of labour contract by labour' own will and valid reasons, labour contracts are generally terminated by the employers. There are several reasons of lay-offs by employers. Sometimes the lay-offs might depend on clear, visible and rightful reasons, but most of time the factors which determine lay-offs behaviour of employers have multi causes and a complex nature. This study, conducted to the members of Chamber of Commerce and Industry of Isparta, tries to investigate both lay-off behaviours of employers and the processes behind these lay-offs. According to the results of field study, the main and visible reasons that caused to layoff by employers are as follows: behaviours against good will and moral rules, not obeying to the rules of workplace, damaging assets of employer, and finally theft. The study also found significant differences between lay-off behaviour and demographic characteristics of employer.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :