Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilik eğilimi: celal bayar üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler YO, Bankacılık Finans Bölümü1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma 2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi lisans ve ön lisan öğrencilerinin girişimcilik konusunda ilgi seviyesini ve yeterliliklerini belirlemek için yapılmıştır. Geçmişte üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini araştıran birçok araştırma yapılmasına rağmen çalışmada daha çok lisans ile ön lisans öğrencilerinin cinsiyet olarak ve eğitim seviyesi(okullar bazında) açısından karşılaştırılmalar yapılmıştır. Araştırmada açıklayıcı faktör analizi sonucunda risk alma, fırsatları değerlendirme, liderlik yönlü, gelecek odaklı, kararlılık ve dış etkenlere karşı bireysel güç olarak altı boyut oluşmuştur. Araştırmada cinsiyetin, girişimciliğin alt boyutları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır. Buna karşılık okulların, girişimciliğin alt boyutları üzerindeki etkisi sadece "gelecek odaklı" ve "liderlik yönlü" alt boyutlar açısından anlamlı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study has been done on undergraduate and associate degree students in Celal Bayar University to determine their interest levels and competencies in entrepreneurship in 2011. Despite having abundantly studies concerning entrepreneurship aptitude in the past, preferably, the comparisons in terms of sex and educational level (on the basis of academic units) of undergraduate and associate degree students have been drawn in this study. Taking risk, appreciation of occasions, orientation in leadership, focusing into the future, being decisive and individual impetus against external factors are of consequential six facets through explanatory factor analysis. Meanwhile, suggestive influence of the sex in sub-dimensions of entrepreneurship has not been found in the study. Correspondingly, influence of academic units on sub- dimensions of entrepreneurship has only been suggestive from the point of "orientation in leadership" and "focusing into the future".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :