Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2000-2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan matematik öğretimi alternatif yöntemleri ile ilgili makalelerin içerik analizi

Yazar kurumları :
MEB Eğirdir Lisesi Matematik Öğretmenİ1, SDÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2000-2011 yılları arasında Türkiye'de matematik öğretimi alanında yayımlanmış, matematik öğretimi alternatif yöntem ve teknikleri ile ilgili Türkçe makalelerin içerik analizi yapılarak, kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, Ulakbim Eğitim Bilimleri listesindeki dergiler, Türkiye'deki Eğitim Fakülteleri dergileri taranmış ve toplam 161 basılı ve çevrimiçi makale incelenmiştir. Çalışmada, makalelerin; eğitim fakültelerine, yıllara ve konulara göre dağılımları, kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulguların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak çizelgeler halinde sunulmuştur. Çalışmalar incelendiğinde, matematik öğretiminde alternatif yöntem ve teknikler ile ilgili çalışmalar 2003 yılından itibaren artış göstermeye başlamış, 2006 yılında en yüksek noktaya ulaşmış, sonraki yıllarda giderek azaldığı görülmüştür. Bu çalışmaların, ağırlıklı olarak bilgisayar destekli öğretimle ilgili çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaların çoğunluğunun deneysel çalışmalar olduğu ve empirik yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları daha çok, nicel araştırma tekniklerine dayalı test ve anket teknikleridir. Ayrıca bu araştırmada birden fazla ölçme aracı kullanarak veri toplandığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In the current study, it was aimed to conduct content analysis of articles in Turkish/English articles published in the field of mathematics teaching related to alternative methods of teaching, and to determine trends for the methods and techniques used in the related studies. In the context of the research, the journals contained in the list of Educational Sciences of Ulakbim, journals published by Education Faculties in Turkey were scanned and a total of 161 paper based and online articles were reviewed. The articles were classified according to education faculty, year, distribution of subjects, research methods and data collection techniques. Findings obtained by calculating frequencies and percentages presented in table form. When the related articles were investigated, it was obtained that the studies of alternative methods and techniques related to the teaching of mathematic began to show an in crease since 2003, reached the highest point in 2006, gradually decreased in subsequent years. It was determined that these studies were mainly related with computer-assisted instruction. Most of the studies were experimental studies and they used emprical methods. The data collection instruments were mostly test and scales depending of quantitative researches. In addition, data were collected by using more than one instrument in these studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :