Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19. yüzyıl türk yükseköğretiminde işletme eğitimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de günümüz işletme eğitimi anlayışına yakın sayılabilecek anlayışa sahip yükseköğretim kurumları 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu okullar Batılı anlamda eğitimin benimsendiği ve Sanayi Devrimi sonrası koşullara uygun eğitimin verilmeye başlandığı kurumlardır. Bu yükseköğretim kurumları arasında ilk göze çarpan kurum "ilk işletme okulu" olarak bilinen ve 1883 yılında kurulan "Hamidiye Ticaret Mektebi"dir. Bu tarihten önce Mülkiye Mektebi, Darülfünun gibi yükseköğretim kurumlarında doğrudan işletmecilik bilgisi ve işletme yönetimi ile ilgili olmasa da yönetim, iktisat ve muhasebe ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu çalışmada, işletme bilgisine/bilimine doğrudan ve/veya dolaylı katkı sağlayan 19. Yüzyıl yükseköğretim kurumları "işletme eğitimi" açısından incelenecektir.

Özet İngilizce :

Higher education institutions, which could be considered to have an understanding of business education close to today's, emerged after the second half of the 19th century in Turkey. Those schools were the institutions, in which Western education approach was adopted and the education convenient to conditions of post Industrial Revolution period was provided. Among those higher education institutions, the first notable one is Hamidiye Ticaret Mektebi (Hamidiye School of Commerce), known as "the first business school" and established in 1883. Before this date, even if it was not directly related with business knowledge and management; administration, economics and accounting were given at the schools like Mulkiye Mektebi, Darulfunun. In this study, higher education institutions of 19th century which made a direct and/or indirect contribution to business knowledge/science, are handled in the sense of "business education".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :