Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim ve örgüt kültüründe değerlerin önemi

Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi2
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; değerlerin örgüt ve yönetim açısından önemini ortaya koymaktır. Değerler, bireysel düzeyde kişinin amaçlarına ve eylemlerine rehberlik ederken, örgütsel düzeyde de örgütsel amaçlar, politikalar ve stratejilerin belirlenmesine yön vermektedir. Örgütsel kültüreyönelik yapılan pek çok çalışma, örgütsel kültürün tanımlanmasında anahtar öğelerin örgütsel değer sistemlerive yaygın paylaşılan değerler olduğunu göstermektedir. Örgüt üyelerinin sahip olduğu değerlerle örtüşen kurumsal değerler, çalışanlarca kolaylıkla benimsenmekte ve kurumsal bütünleşme ve örgütsel vatandaşlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca kişisel ve örgütsel değerler, yöneticilerin bireysel ve örgütsel başarıya ilişkin algılarına, kişilerle ilişkilerine, kararlarına, sorunlara bakışına ve problem çözümüne etki etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to bring out the significance of values for management and organization culture. As values guide for individualaims and behaviors on individual level, they lead for determination of organizational aims, policies and strategies on organizational level. Many research performed on organizational culture indicate that organizational value systems and extensively shared values play a key role in determination of organizational culture. The corporate values matching up with those of members of the organization are adopted easily by employees and enable organizational integration and organizational citizenship to be created. In addition, individual and organizational values affect a manager's viewpoint toward individual and organizational success, his/her relationship with individuals, his decisions, his viewpoint and solutions toward problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :