Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksullukla mücadelede vergi politikası ve türkiye

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk, neden ve sonuçları ile çok yönlü bir sorun olup, çözümü çok değişkenli yaklaşımlar ve işbirliğini gerektirmektedir. Vergi politikası ise yoksulluğun çözümünde kamu otoritesinin kullanabileceği en etkin araç olarak yazında genel kabul görmekte ancak bu yöndeki uygulamalar genelde yetersizlik sınırları içerisinde kalmaktadır. Çalışmada, yoksullukla mücadele kapsamında vergi yönlü bakış açısıyla bütünde neler yapılabileceği değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Poverty is a multi-dimensional problem consisting of several causes and results. It requires various approaches and colloboration for the solution as well. Tax policy is seen as the most effective tool of public authority in the literature yet, the applications of tax policy in this field remain within the boundaries of inadequacy. The study discusses what could be done to stuggle with powerty within the scope of tax-oriented view and several propositions have been made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :