Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel meclislerin bilgi edinme ve denetim yolları: türkiye üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel yönetimlerin karar organları olan yerel meclisler, halkın temsilcileri sıfatıyla yürütmenin faaliyetlerine ilişkin bilgi edinme ve denetim yapma yetkisine sahiptirler. Ancak bazı yetkilerin zaman içinde yasal düzenlemelerle kısıtlandığı, bazılarının da yargı kararlarıyla etkisizleştirildiği görülmektedir. Kent yönetimlerinin daha şeffaf, hesap verebilir, halka ve temsilcilerine karşı sorumluluk duygusuna sahip olabilmeleri için, yerel meclislere ait bilgi edinme ve denetim yetkilerinin daha işlevsel hale getirilmesi gerekir. Bu çalışmada; yerel meclislerin yürütme organları üzerindeki bilgi edinme ve denetim yolları yasal dayanaklarıyla incelenmektedir. Çalışmada ayrıca bu yetkilerin işlevsellikleri tarihsel süreç ve yargı kararları da göz önünde tutularak değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Being the decision-making bodies of local governments, local councils have the authority to obtain information and exercise supervision over the activities of execution on behalf of the people. Nevertheless, it is seen that some authorities of local councils have been restricted by legal regulations as well as some powers have been made ineffective by the decisions of judiciary. The authorities to obtain information and exercise supervision of local councils should be more functional to make local governments more transparent and accountable. In this study, the ways to obtain information and exercise supervision for local councils over execution have been investigated from the perspective of legal basis. Moreover, the functionality of these authorities is evaluated by taking into consideration historical stages and judiciary decisions

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :