Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kamu yönetimi disiplininin temelleri üzerine

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
242
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kamu yönetimi disiplininin inceleme nesnesi göz önüne alınarak gelişim çizgisinin analiz edilmesidir. Yapılan bu tarihsel çözümleye bağlı olarak disiplinin ülkedeki kuramsal ve kurumsal temellerine ilişkin bir tartışma yürütülmesi hedeflenmektedir. Konunun niteliği göz önünde bulundurularak çalışma tarihsel yöntem üzerine inşa edilmiştir. Çalışma Türkiye'de Latin alfabesinin benimsendiği 1928 yılından 1960 yılına kadar olan süreyi kapsamaktadır. Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, modern kamu yönetimi çalışmalarının Türkiye'de başlamasıyla birlikte eski döneme ait yönetsel birikime büyük ölçüde örtü çekildiği ve yeni disiplinin kurumsal, kuramsal ve finansal açıdan büyük ölçüde dış kaynaktan beslendiği yönündedir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to analyze the development line of public administration discipline in Turkey considering its researching object. Based on the historical analysis, it is intended to carry out a discussion in relation to theoretical and institutional basis of the discipline in the country. Considering characteristics of the subject, the study has been set up on historical method. The study includes the period from the year 1928 in which Latin alphabet was adopted, to 1960. The findings discovered in this research indicates that, while starting modern public administration studies in Turkey, the administrative background related to former period was covered substantially and new discipline was mostly outsourced in terms of institutional, theoretical and financial aspect.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :