Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de gelir dağılımında adalet ve sosyal güvenlik harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada gelir dağılımında adalet ve sosyal güvenlik harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmektedir. Ayrıca toplam kamu harcamalarının seviyesi de analizde dikkate alınmaktadır. Çalışmada 1980-2005 dönemi yıllık verileri kullanılarak Hata Düzeltme Modeli ile analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, gelir dağılımından kamu harcaması büyüklüğüne doğru ve sosyal güvenlik harcamaları payından kamu harcaması büyüklüğüne doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle, gini katsayısı arttıkça gelir dağılımını iyileştirme politikalarının kamu harcamalarını etkileyebileceği ve sosyal güvenlik harcamalarındaki artışların da kamu harcamalarında artışı etkileyebileceği ifade edilebilir.

Özet İngilizce :

This article examined the causality relationship between the equity of income distribution and social security expenditures. Total public expenditure is also regarded. Emprical study was implied by using yearly data related to 1980- 2005 with Vector Error Correction. According to empirical work results there is a one-way causality from income distribution to the size of public expenditure and from social security to the size of public expenditures. In this contex, as the rise of gini coefficient, the size of public expenditure will increase by the fact that the improvement policies of income distribution and the rise of social security expenditures will effect the size of total public expenditures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :