Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de faiz politikası ve toplam talep ilişkisi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de enflasyon hedeflemesi altında uygulanan faiz politikasının toplam talep üzerindeki etkisini 2002-2008 dönemi açısından değerlendirmektir. Çalışmanın hipotezi, uygulanan faiz politikasının toplam talebi merkez bankasının beklediği yönde etkilemede başarısız olduğudur. Çalışmanın temel vurgusu, finansal serbestlik ve enflasyon hedeflemesi altında uygulanan faiz politikasından beklenen etkinin daha ziyade gelişmiş ülkelerde görülebileceği, Türkiye gibi dışa bağımlı gelişmekte olan ülkelerde ise bu politikanın işe yaramadığıdır.

Özet İngilizce :

This study aims to evaluate the impact of interest rate policy, adopted within the framework of inflation targeting in Turkey, on aggregate demand for the period 2002-2008. It is hypothesised that the adopted interest rate policy failed to influence aggregate demand in the direction of the Central Bank's expectations. The study stresses that the expected results of an interest rate policy based on inflation targeting and financial liberalisation can only be seen in developed countries whereas such a policy is of no use to dependent developing countries like Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :