Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye üniversitelerinin örgütsel etkililik boyutları

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye üniversitelerinin örgütsel etkililik boyutları araştırılmıştır. Araştırma ile üniversitelerin değerlendirilmesine yönelik ortaya konacak çabalara bir alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırma, öğretim üyelerinin görev yapmakta oldukları üniversiteleri ile ilgili algılarını ölçen 46 soruluk bir ölçekle gerçekleştirilmiştir. Analizler toplamda 23 devlet üniversitesinden sağlanan 1185 anket ile yapılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen Türkiye üniversitelerin örgütsel etkililik boyutları boyutlar şunlardır: Öğrencilerin Eğitimden Aldıkları Memnuniyet, Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Gelişimleri, Öğrencilerin Kariyer Gelişimleri, Personel Tatmini, Uzmanlık Gelişimi ve Fakültenin Kalitesi, Sistemin Açıklığı ve Toplumsal Etkileşim, Kaynaklara Ulaşma Yeteneği, Sağlıklı İletişim, Örgütsel Sağlık.

Özet İngilizce :

This research investigates the dimensions of organizational effectiveness in Turkish universities. . It will also provide a basis for future studies on the evaluation of universities. This study was conducted using a 46-question survey in nine organizational effectiveness dimensions that measures the perceptions of the faculty members. Analyses were based on 1185 surveys from 23 universities. For analysis descriptive statistics, factor analysis and correlation tests were used. The results showed that the nine dimensions of organisational effectiveness in Turkish Universities are: Student Educational Satisfaction, Student Academic and Personal Development, Student Career Development, Employment Satisfaction, Professional Development and Quality of the Faculty, System Openness and Community Interaction, Ability to Acquire Resources, Healthy Communication, Organizational Health.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :