Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The level of meeting supplier selection criteria by the sub-industry: the case of turkish automotive industry

Yazar kurumları :
Selcuk University1, School of Tourism and Hotel Management 2
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

this study, the level of suppliers operating in the Turkish automotive sector to be able to meet the criteria for supplier selection that been applied by basic industries to themselves is investigated. It is seen that the supplier enterprises' level of meeting the selection criteria applied themselves has been increasing in the last five years time period. Also, it is determined that the performances of the supplier enterprises being able to meet these criteria in the high level are high too.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Türk otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren tedarikçilerin, ana sanayilerin kendilerine uyguladıkları tedarikçi seçim kriterlerini karşılayabilme düzeyleri incelenmiştir. İşletmelerin son beş yılda bu kriterleri karşılayabilme düzeylerinin arttığı görülmüştür. Ayrıca bu kriterleri yüksek düzeyde karşılayabilen işletmelerin performanslarının da daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :