Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spatial analysis of relations among democracy, economic freedom and economic growth: a research on the european countries

Yazar kurumları :
Bilecik University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics1, Dumlupınar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics2
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this paper is to examine relations among democracy, economic freedom and economic growth by using spatial data and techniques for European countries. For this purpose we use quartile maps, Moran's Scotterplots and LISA (Local Indicators of Spatial Association) statistics. In this study we investigate spatial distribution of per capita GDP in the period of 1995-2009 periods, democracy index in 2006-2008 and economic freedom index over 1995-2009. Our findings display that there are positive relations among per capita GDP, democracy and economic freedom. We determine that nucleus countries of Europe are primarily Germany and France and additionally Belgium, Denmark and Netherlands. It observed that these countries (especially Germany and France) are driving force of main countries of Europe in terms of economic development level, economic size and population.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, mekansal veri ve teknikleri kullanarak Avrupa ülkeleri için demokrasi, ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla, Quartile haritalar, Moran's Scatterplots ve LISA istatistiği kullanılmaktadır. Çalışmada 1995-2009 yılları arasındaki kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla, 2006-2008 yılları için demokrasi indeksi ve 1995-2009 yılları için ekonomik özgürlük indeksinin mekansal dağılımı incelenmektedir. Elde edilen bulgular, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, demokrasi ve ekonomik özgürlükler arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Avrupa'nın çekirdeğini oluşturan ülkelerin başta Almanya ve Fransa olmak üzere Belçika, Danimarka ve Hollanda olduğu belirlenmiştir. Bu ülkelerin (özellikle Almanya ve Fransa) hem ekonomik kalkınma düzeyi hem de ekonomik büyüklük ve nüfus olarak Avrupa'nın geri kalanı için itici güç oldukları görülmüştür.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :