Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sessizlik girdabı ve bağlılık ikilemi: işgören sessizliği ile örgütsel bağlılık ilişkisi ve bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz sert ve yoğun rekabet koşulları, küçülen dünya ve bilinçli tüketicinin beklentileri doğrultusunda insan faktörünün değeri anlaşılmış ve daha da önem kazanmıştır. Buna rağmen Türkiye'de sıkça karşılaşılan; işgörenlerin örgütsel sorunlara endişe ve düşüncelerini isteyerek ya da istemeyerek ifade etmeme durumu olan işgören sessizliği kavramı üzerine, oldukça az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, işgören sessizliği ile işgörenlerin bulundukları örgütle olan bağın gücünü ifade eden örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; işgören sessizliği kavramı, ikinci bölümde; örgütsel bağlılık kavramı ele alınmıştır. Son bölümde ise belirtilen iki kavram arasındaki ilişki üzerine görgül bir araştırma yapılmış ve analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Ankete 2010 yılı Ekim ayında Isparta ilinde toplam 202 çalışan ve idareci katılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today's harsh and intense competition conditions, shrinking world and conscious consumer expectations cause to understand and gain importance the value of human factor. However, frequently encountered in Turkey, concerned about the organizational problems and to express their thoughts, who may intentionally or unintentionally on the concept of employee silence is very little work. The main purpose of this study, to determine the relationship between employee silence and organizational commitment which represents employees' strength of bond for the organization which they work for. The study consists of three main parts. In the first section, the concept of employee silence, the second part, the concept of organizational commitment are discussed. In the last section the survey research made on the relationship between the two concepts have been given and analysis results are given. The survey in October of 2010 a total of 202 employee and administrator participated in Isparta.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :