Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklamlardaki kadın imgesi: ulusal televizyon reklamlarına ilişkin bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 1990'lı yıllardan itibaren ulusal televizyonlarda yayınlanmış reklamcılık dalında ödül alan televizyon reklamlarındaki kadın imgelerinin nasıl kurgulandığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 1990-2009 yılları arasında yayınlanmış, ödül almış ulusal televizyon reklamlarına yönelik içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; geçmişte yapılmış araştırmalarda ortaya çıkarılan, reklamlarda tasvir edilen kadın rolünün özellikle 1990'lı yıllarda yaşanan değişim ve dönüşüme rağmen çok fazla değişmediği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine how women images which have been broadcasted on national televisions since 1990s and awarded on the field of advertisement, were constructed. For this purpose concept analysis method was applied to award winning national television advertisements which were broadcasted between 1990-2009. According to results of the study it's been observed that the role of women which was portrayed in the advertisements that were brought to light in the past surveys hasn't changed a lot despite the change and transformation which had been in 1990s.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :