Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reel dünyada sanal açmaz: siber alanda uluslararası ilişkiler

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler2
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Teknoloji kullanımı yaygınlaştıkça teknolojinin önemli faydalarıyla beraber çok önemli zararları da toplumsal yaşamı ve uluslararası ilişkileri etkilemektedir. Gerçek dünyanın varlığına ek olarak yaygın elektronik alt yapı kullanımıyla meydan gelen siber dünya; hem fiziki dünyada olan somut olaylardan etkilenmekte hem de siber alanda düzenlenen saldırılar yüzünden gerçek dünyayı etkilemektedir. Günümüzde tehdit asimetrik ve çok boyutlu bir hal almış, tek boyutlu ve devletten devlete olma özelliğini kaybetmiştir. Çalışmada; kullanımı yaygınlaşan ve etkisi gittikçe artan internet ve siber alanın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik risk ve tehditlerine dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Çünkü siber alandaki faaliyetlerin kolay ve arkada iz bırakmadan yapılabilir oluşu terör örgütlerinin yanı sıra devletlerin de ilgisini çekmektedir. Günümüzde kimi ülkeler siber saldırı ve siber savaşı önemli stratejik savunma ve rakibe zarar verme yöntemi olarak görmektedirler. Önümüzdeki dönemde bazı savaşlar her ne kadar siber alanda yapılacak olsa da etkileri reel dünyada da hissedilecektir.

Özet İngilizce :

As use of technology becomes widespread, besides technology's important benefits, its important harms affect the social life and international relations. In addition to real world, cyber world, which comes up by use of common electronic substructure, both is affected by concrete events happening in physical world and affect the real world because of the attacks happening in cyber space. In our day, this threat has become asymmetrical and multidimensional, and has lost its property of being one dimensional and becoming one state to another state. This study aims to attract attention to the risks and threats of internet and cyber space, whose usage is becoming spread and effect is progressively increasing, directed at international peace and security. Because, the fact those activities in cyber space can be done easily and without a trace, take attention of states besides terrorist organizations. Nowadays, some states regard cyber attack and cyber warfare as an important way of strategic defense and destructing the rival. In upcoming period, even if some wars are made in cyber space, their effects will be also felt in real world.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :