Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Perakendeci işletmelerde çevreyi koruma bilinci üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Kale M.Y.O.1, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

Çevrenin korunmasında toplumu oluşturan tüm bireylerin ve tüm kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Perakendeci İşletmeler, pazarlama kanalları içindeki konumundan dolayı, topluma yakın ve tüketicilerle sürekli ilişki içinde olan kuruluşlardır. Perakendeci işletmelerin yöneticilerinin ve çalışanlarının çevre konusunda bilinçlenmesi ve bu bilinci faaliyetlerine yansıtması çevrenin korunması açısından önemlidir. Çalışmada perakendecilerin doğal çevreyi koruma bilinci incelenmiştir. Konu hakkında Malatya'daki 874 perakendeci işletmenin yöneticisiyle anket yapılmıştır. Araştırmada yöneticilerin çevre kirliliğine dair görüşlerinin dağılımının, eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Yöneticilerin çevre ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmaları ile çevrenin korunmasına yönelik düşünce ve uygulamaları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

All individuals and all organizations have the responsibilities to protection of the environment. Retail Businesses, marketing channels from within the community because of close, ongoing relationship with consumers in the organizations. Retailer business managers and employees in environmental consciousness and protection of the environment are important to reflect these consciousness activities. The study examined retailers' consciousness of environmental protection. 874 surveys made with retailer business managers in Malatya. Managers' opinions about the distribution of environmental pollution in the study showed no significant difference was observed according to educational level. Managers' level of knowledge about environment-related legislation for the protection of the environment and determined that the relationship between applications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :