Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Paranın miktar teorisi ve türkiye’de geçerliliği

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Miktar Teorisi önce tarihsel açıdan ele alınmış, daha sonra Türkiye'de geçerliliği 1987Q1-2007Q3 dönemine ait M2 para arzı, nominal faiz oranı, GSYİH deflatörü ve reel GSYİH serileri üzerine yapılan birim kök, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri aracılığıyla test edilmiştir. Test sonuçları Miktar Teorisinin ima ettiği para arzının dışsallığı ve paranın yansızlığı hipotezlerini reddetmiş, para arzı ve enflasyon arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu göstermiştir. Enflasyonun para arzı üzerindeki etkisi, para arzının fiyatların uzun dönem gelişimi açısından içsel olduğu anlamına gelmektedir. Öte yandan, paranın yansızlığı hipotezine zıt olarak, para arzı reel GSYİH üzerinde bir etkiye sahip görünmektedir. Reel GSYİH, ayrıca faiz oranı ve enflasyondan da etkilenmektedir. Fakat o, değişkenler arasında yalnızca faiz oranını belirlemektedir. Faiz oranı ise para arzını, para arzı da reel geliri etkilemektedir. Bu bulgular para ve reel gelirin faiz oranı aracılığıyla birlikte hareket ettiğine işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study the Quantity Theory of Money is referred in historical perspective at first and then the validity of theory in case of Turkey is tested on M2 money supply, nominal interest rate, GDP deflator and reel GDP series for the period of 1987Q1-2007Q3 by means of unit root, Johansen cointegration and Granger casuality tests. The results reject that the exogeneity of money supply and the monetary neutrality hypotheses implied by Quantity Theory of Money and show the relationship between money supply and inflation is bi-directional casuality. The effect of inflation on money supply implies that money is endogenous for the long run evolution of prices. On the other hand, contrary to neutrality of money hypothesis, money supply seems to have an effect on real GDP. Plus, real GDP is affected by interest rate and inflation. But it determines only interest rate among the variables. Interest rate influences money supply and money supply influences real income, as well. These findings suggest that money and real income move together through interest rate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :