Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel hastanelerin yönetsel sorunları üzerine bir araştırma: antalya ve isparta örneği

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 1990'lı yıllarla birlikte sayıları hızla artan özel hastanelerin uygulamada karşılaştıkları yönetsel sorunları Antalya ve Isparta örnekleri üzerinden tespit etmektir. Çalışmada Antalya ve Isparta il merkezlerinde yer alan 14 hastane yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS for Windows istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Özel hastaneler; profesyonel yönetici bulabilme, finansman bulma, yasal altyapı ve bu sürece katılım konularında sıkıntılar yaşamakta, kuruluş aşamasındaki bürokratik işlemleri uzun ve karmaşık bulmaktadırlar. Bununla birlikte yer seçiminin, bina tasarımının, fiziki yapının, uygun fiyat politikasının, teknolojik donanım ve personel yeterliliğinin ise sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli olduğunu düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

Through cases of Antalya and Isparta, the aim of the study is to determine the administrative challenges encountered by private hospitals whose population has soared in Turkey following the 1990s. Face to face interview was conducted with 14 hospital managers in the province of Antalya and Isparta and the data obtained from the survey analyzed using SPSS for Windows statistical program. Private hospitals are experiencing difficulties in finding professional manager, acquiring financial resources, legal arrangements and attendance this process and perceiving that bureaucratic procedures in the phase of establishment are slow and complex. They, however, are thinking that choice of location, building design, physical structure, best price policy, technological equipment and adequacy of staff are important for provision of health servies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :