Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel performansın artırılmasında motivasyonel davranışların rolü: yenilikçilik ve girişimciliğin aracılık rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel çıktıların en önemlilerinden olan örgütsel performansın geliştirilmesinde motivasyonel davranışların etkisi vazgeçilmezdir. Çalışan motivasyonunun girişimci ve yenilikçi davranışları artıracak şekilde yapılandırılmasının zaten var olduğu düşünülen çalışan motivasyonu-örgüt performansı ilişkisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda motivasyonel davranışların, örgütsel performansın artırılması hususundaki etkilerini belirlemek ve yenilikçi ve girişimci davranışların bu etkide aracılık rolünü saptamak bu çalışmanın temel konusudur. Savunma sektörü çalışanları üzerinde yapılan araştırmada değişkenlerin tamamı yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda aracılık etkileri araştırılmıştır. Analiz sonucunda, motivasyonel davranışların, örgütsel performansı artırdığı, y

Özet İngilizce :

The effects of motivational behavior on improving the organizational performance, the main output of the organizations, are indispensable. The configuration of the workers motivation in a way to improve the innovative and entrepreneurship behaviors will help to improve the worker performance-organizational motivation which has already been known. In this context, to clarify the mediating effects of the motivational behaviors on improving the organizational performance and testing the mediating role of innovativeness and entrepreneurship is the main purpose of this study. The data collected from the employees of defense industry are analyzed by the structural equality model (SEM) and the mediating effects are searched. The results of the analysis demonstrate that the motivational behaviors improve the organizational performance the innovative and enterprising behaviors have the mediating affects on it.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :