Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adalet ve psikolojik güçlendirme: karşılıklı etkileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı; örgütlerde uygulanan güçlendirme uygulamalarının çalışanlarca algılanmasını ifade eden psikolojik güçlendirme ile çalışanların örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkilerin analizidir. Bu amaçla, güçlendirme uygulamaları yürüten bir özel sektör örgütünde toplam 237 çalışan üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeği ile Colquitt (2001) tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre psikolojik güçlendirme çalışanların adalet algısını artırmaktadır. Buna karşılık adalet algısı da çalışanların psikolojik güçlendirme düzeylerini pozitif yönde etkilemektedir. Bu etkileşime yönelik elde edilen bulguların ayrıntıları sonuç ve değerlendirme bölümünde tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is analyzing the relationship between the psychological empowerment that infers the employees' perceptions towards empowerment applications being executed in organizations and the organizational perceptions of employees. In order to achieve this aim, a research was conducted on 237 employees of a private sector organization executing the empowerment applications. In this research, Psychological Empowerment Scale developed by Spreitzer (1995) and Scale of Organizational Justice Perception developed by Colquitt (2001) were used. According to the conclusions, psychological empowerment increases the justice perceptions of employees. On the contrary, justice perception also affects the psychological empowerment level of employees in positive way. Details of the findings of those interactions were discussed in the chapter of conclusion and evaluation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :