Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Olmak ya da olmamak - yargı kararı ile tüzel kişiliği devam eden bir kurum: şeker kurumu

Yazar kurumları :
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı1
Görüntülenme :
250
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu tüzel kişiliğini haiz, Şeker Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak, şeker piyasasını düzenlemek ve ilgili başvuruları sonuçlandırmak üzere kurulmuş Şeker Kurumunun teşkilatı, Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Şeker Kurulu, Kurumun karar organı olup, Şeker Kanunu ile ilgili bütün kararların alınması ve uygulanması ile görevli ve yetkilidir. Kanunun geçici 8. maddesine göre Bakanlar Kuruluna, Uluslararası kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Kurum ve organlarının görev, yetki ve görev süresini 31.12.2004 tarihinde yeniden belirleme yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada, söz konusu geçici madde uyarınca Bakanlar Kurulunun bu konuya ilişkin karar alma süreci ve ilgili Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Kararları, Anayasa ve İdare Hukuku perspektifinden incelenmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Having public legal personality the Sugar Authority, has been formed in order to ensure application of the Sugar Law and other relevant legislation, to supervise and conclude related applications. The bodies of the Authority are the Sugar Board and the service units. The Authority is managed by the Board. The Sugar Board is the decision-making organ of the Authority and takes and applies all kinds of decisions covered by the Sugar Law. According to Provisional Article 8 of this Law, On 31.12.2004, the Cabinet re-determines the duties, powers and terms of office of the Authority and its organs within the framework of the agreements made with the international organizations. At this study our aim is to review the decision making process of Cabinet on behalf of this provisional article and related Higher Administrative Court (Danıştay) and Constitutional Court decisions and their legal effects on the legal entity of Sugar Authority from the perspective of Administrative and Constitutional Law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :