Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Likidite tuzağı altında para ve maliye politikası: ab ve türkiye deneyimi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

ABD'de başlayan İngiltere ve Avrupa'yı da derinden etkileyen finansal kriz olumsuz beklentiler ile beraber likidite tuzağını yaratmıştır. Finansal kriz çarpan süreci ile beraber reel bir krize dönüşmüş, para ve maliye politikalarının etkilerini ve yapılarını değiştirmiştir. Bu anlamda likidite tuzağının klasik tanımı da yetersiz hale gelmiştir. Klasik anlamda fiyatların dışsal kabul edildiği likidite tuzağı yerine fiyat beklentilerinin içselleştiği likidite tuzağı, tanımlamak ve anlamak için daha doğru bir başlangıç noktasıdır. Bu anlamda likidite tuzağı altında para ve maliye politikası araçlarının niteliği ve etkinliği değişmiştir. Bu çalışmada amaç, fiyat beklentilerinin içsel kabul edildiği likidite tuzağı altında optimal para ve maliye politikasını tanımlamak ve bu doğrultuda AB'nin ve Türkiye'nin izlediği para ve maliye politikalarının optimalitesini araştırmaktır. Bunun için hem AB ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi için geliştirilen modeller EKK ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda AB'nin resesyon ve deflasyonla mücadeleye odaklandığı, Türkiye'nin ise pasif bir politika izleyerek AB ve ABD'nin toparlanması ile ekonomisinin düzeleceğini beklediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The financial crisis which started in the USA and affected England and Europe deeply created the liquidity trap with negative expectations. With the financial crisis, it turned into a real crisis and it changed the effect and the structure of the monetary and the fiscal policies. In this sense, the classical definition of liquidity trap has become inadequate. Instead of the classical meaning of liquidity trap in which the prices are regarded as an external one, it is appropriate starting point to define and understand the liquidity trap in which the price expectation becomes an internal one. When the liquidity trap is considered, the quality and the efficiency of monetary and fiscal policies tools has changed. In this study, the purpose is to define the optimal monetary and fiscal policies under the liquidity trap with internal acceptance of price expectation so the optimality of monetary and fiscal policies policy which Turkey and the EU implemented are studied. In the study OLS test was applied for the economy of the EU economy and Turkey. As a result of this study; the EU's focus on the fight against recession and deflation, what is reached as a conclusion is that by following a passive policy, Turkey is following a passive policy which is waiting for the EU and the U.S. recovery has been concluded with the economy, it would be recover.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :