Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomiye katılım sürecinde türkiye’de üretimin uluslararasılaşması: dikey uzmanlaşma

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ekonomik entegrasyon ile ticaretin önündeki engellerin azaltılması, ülkelerin daha verimli olduğu alanlarda üretim yapmasına, klasik dış ticaret teorisinin ortaya koyduğu yatay uzmanlaşma eğilimine yol açmaktadır. Ancak, küresel ekonomiye katılım sürecinde ticaret hacminin sürekli ve yüksek oranda artması ve bu artışın üretim artışının üzerinde seyretmesi, yatay uzmanlaşma olgusu ile açıklanmaktan uzaktır. Ticaret hacmindeki bu artış, ülkelerin bağımsız üretim süreçlerinin yerini entegre bir üretim sürecinin aldığını göstermektedir. Dikey uzmanlaşma olarak tanımlanan bu süreç; ithal edilen ara malları kullanılarak üretilen ürünlerin ihraç edilmesini ifade eder. Dikey uzmanlaşma, ülkeler nihai malın üretim sürecinin belirli aşamalarında uzmanlaştığında meydana gelmekte ve ticaretin önündeki engellerin azaltılmasının üretim ve ticaret hacmi üzerindeki etkisini oluşturmaktadır. Ülkelerin birbirlerinin faktör donanımlarının sağladığı avantajlardan üretim sürecinde yararlanmaları anlamına gelen bu süreç, nihai malların maliyetini düşürerek rekabet gücünün ve refahın artmasına öncülük etmektedir. Ara malları da dikkate alındığında nihai malın ihracı halinde üretim değerinin üzerinde bir ticaret hacminin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Dikey uzmanlaşma derecesi ülkelerin üretim, ticaret, rekabet gücü ve istihdam düzeyi üzerinde etkili olduğu gibi, bunun yerel krizlerin uluslararasılaşması sürecine de katkıda bulunduğu muhakkaktır. Çalışmamız, Türkiye ekonomisinde dikey uzmanlaşma düzeyinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde küresel ekonomiye katılım sürecine ilişkin politik çıkarımlar yapmak mümkün olacaktır.

Özet İngilizce :

Reducing the trade barriers by global economic integration leads countries to production in more efficient areas, and to a tendency of horizontal specialization suggested by the classical foreign trade policy. But, the continuous and high rate of increase of trade volume during the process of integration with the global economy, and being this increase above the production increase is far from being explainable by the horizontal specialization theory. This increase in trade volume shows that the independent production processes of countries are replaced by an integrated production process. This process which is defined as vertical specialization means exporting finished goods produced by using imported intermediategoods. Vertical specialization takes place when countries specialize in certain stages of the production process of finished goods, and constitute the effect of trade barrier reductions on production and trade volume. This process which means countries making use of advantages of each other's factor endowments during the production process leads to an increase in the competitive power and welfare by reducing the costs of final products. Taking into account the intermediate goods in the case of exporting finished goods, this leads to a trade volume above the production value. It is certain that the degree of vertical specialization contributes to the process of internationalization of local crisis as well as being effective on the production, trade, competitive powers and employment level of countries. Our study aims to measure the degree of vertical specialization in the Turkish economy. It will be possible to make political deductions on integration process with the global economy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :