Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomik kriz ve türkiye konut sektörüne etkileri

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

ABD'de genel itibari ile 2008 yılında ortaya çıkan mortgage krizinin büyüyerek küresel ekonomik krize neden olması denilebilir ki 1929 "Büyük Buhrandan" sonra en önemli ekonomik krizdir. Bu krizin etkileri sadece ABD'de ABD ekonomisini değil Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da çeşitli derecelerde bütün ekonomileri etkilemiştir. Türkiye'de bu krizden etkilenmiş ve GSYH'si 2009 yılında negatif olmuştur. Türkiye ekonomisi 2002-2007 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,8 oranında büyümüştür. Yüksek büyüme oranı birçok Avrupa ülkesine göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir.2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal kriz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirsizlikleri artırmış, talebin düşmesine ve üretimin gerilemesine neden olmuş, reel ve finansal kesimde olumsuz etkiler ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı küresel ekonomik kriz sürecinde Türkiye inşaat sektöründe meydana gelen değişmeleri analiz etmektir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye'de reel kesim içinde inşaat sektörünün dünyada olduğu gibi krizden en çok etkilenen alan olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

It can be said that the mortgage crisis which occurred in the US generally in 2008, caused an economic crisis by growing, is the most important crisis after the 1929 "Great Depression". The effect of the crisis not just affected the US economy but also affected the all economies in South America, Europe, Asia and Africa in various levels. Turkey was also affected by this crisis and it's GDP turned to negative in 2009. Turkish economy grew6.8 percent average annually between 2002-2007. Higher growth rate occured higher than many European countries. The global crisis which occurred in 2008 raised the uncertainties in Turkey as in the world, caused decline in demand, and reduction in production, opened a road to advers eeffects in real and financial sectors. The aim of this study is to analyze the changes in Turkish construction industry during the global economic crisis. At the end of th eanalysis it has been found ou tthat construction industry was the most affected field among the real sector in Turkey as in the world.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :