Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik özelliklerinin girişimcilik potansiyeli üzerindeki etkileri (nevşehir’deki yüksek öğrenim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma)

Yazar kurumları :
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü2, Nevşehir Üniversitesi3, Meslek Yüksekokulu4
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimcilik kabiliyeti, çeşitli sosyal bilimciler tarafından çeşitli şekilde yorumlanmaktadır. Kimi sosyal bilimciler girişimciliğin kişilik özelliğiyle bağlantılı olduğunu, diğer bir kısım bilim adamı da girişimciliğin eğitim ve çevre gibi faktörlerle ilintili olduğunu iddia etmektedirler. Girişimciliği kişilik özelliklerine bağlayanlar, "risk faktörü", "başarma duygusu", "hükmetme ve yönetme özellikleri" gibi faktörlerin kişilikle bağlantılı olduğunu iddia etmişlerdir. Girişimciliği çevre ve eğitim gibi faktörlere bağlayanlar ise, "grup yapısı", "toplumsal gelenek", "kültürel özellikler" ve "mesleki nitelikler" gibi özelliklere vurgu yapmışlardır. Bu mukayesede, zihinsel algılama, güven, imaj, model olma, rol üstlenme gibi bir bakıma kişilikle bağlantılı özellikler, göreceli olarak girişimcilikle daha fazla ilişkili olduğundan, girişimcilik özelliğinin kişilik özelliğiyle daha çok bağdaştığı ifade edilmektedir. Bu çalışmada, girişimciliğin kişilik özellikleriyle ilgili olup-olmadığı ve diğer faktörlerin rollerinin boyutunun ne ölçüde olduğu sorgulanmıştır. Anket çalışması, girişimciliğin kişilik ile bağlantısının boyutunu göstermeyi hedefleyen ampirik bir çalışma olmuştur.

Özet İngilizce :

Entrepereneurship ability is commented in various ways by social scientists. Some socical scientists claim that entrepereneurship depends on personality characteristics and others claim that entrepereneurship is concerned with such factors as environment and education. Those who connect the entrepereneurship with personality characteristics claim that such factors as "risk factor", "sense of success", "features of domination and management" are connected with personality. Those who connect entrepereneurship with environment and education have stressed such pecularities as "structure of group", "social tradition", "cultural characteristics" and "occupational qualities". In this comparison, since such features as mental perception, confidence, image, becoming a model, having a role connected with personality in a way are concerned with entrepereneurship relatively, it is claimed that personality characteristics is much more interested in entrepereneurship. In this study, it is questioned if entrepereneurship is concerned with the personality characteristics and in which dimension those roles of other factors are. The questionaire has become an emprical study aiming at indicating the dimension of connection of entrepereneurship with personality.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :