Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamuda 360 derece performans değerlendirme: zonguldak karaelmas üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerin insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için onlar hakkında kapsamlı ve doğru bilgileri elde etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, veri kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve örgütsel katılımın artırılması önem arz etmektedir. Bu amaçla çok kaynaklı performans değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bir kamu kuruluşu olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ)'ne bağlı birimlerde görevli ikinci derece amirlerin son bir yıllık süreye ait performansları 360 derece performans değerlendirme yöntemi ile değerlendirilerek sicil amirleri tarafından yapılan performans değerlendirmeleri ile genel performans algısı arasında önemli bir fark olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsam bağımsız gruplar "t" testi, tek yönlü ANOVA testi (F testi) ve tek yönlü MANOVA testi kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bütün veri kaynakları arasında karşılaştırmalı analizler yapılarak, 360 derece performans değerlendirme sisteminin işlevselliği ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

It is necessary for the organizations to obtain comprehensive and accurate information about human sources in order that they can use them in an efficient way. Therefore, it is important that data sources be diversified and organizational participation be increased. Thus, multi-sourced performance evaluation systems are used. In this study, the last one year performances of the second degree department managers working in administrative units within Zonguldak Karaelmas University (ZKU) which is a public organization, by assessing with 360 degree performance evaluation method, has been intended to decide whether there is significant difference between performance evaluations made by supervisors and the general perception of performance. This context was tried to expose by using indepented samples "t" test, one-way ANOVA (F test) and one-way MANOVA test. The functionality of the system of 360 degree performance evaluation has been produced by carrying out comparative analysises between all of the data sources.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :