Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu mali yönetimi ve sayıştay hesap yargısında mali sorumluluk

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı1, Uşak Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü2, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Maliye Bölümü3
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

1982 Anayasasına göre denetim ve yargılama olmak üzere iki temel görevi üstlenmiş olan Sayıştay'a, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte raporlama görev ve yetkisi de verilmiştir. Sayıştay denetimleri sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği iddia edilen sorumluların hesap ve işlemleri, Anayasada "kesin hüküm" olarak adlandırılan nihai karara bağlanmaktadır. Sayıştay tarafından verilen söz konusu kesin hükümler hakkında başka bir mercie başvurulamamaktadır. Sayıştay'ın "hesap yargısı" olarak nitelendirilen yargı fonksiyonu ise gerek 1982 Anayasasında ve gerekse de 5018 ve 6085 sayılı Kanunlar çerçevesinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda sorumluların hesap ve işlemleri üzerinde yargılama gerçekleştirilmekte, verilen kararlar sorumlular hakkında hüküm ifade etmekte ve hukuki sonuç doğurmaktadır. Bu anlamda Sayıştay hesap yargısı açısından "sorumluluk", "sorumlular" ve "sorumluluk halleri" konuları önem arz etmektedir. Sayıştay hesap yargısı da bu kavramlara yüklenen anlamlar çerçevesinde işlemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de mali alanın önemli bir parçası olarak görev ifa eden Sayıştay'ın yargı fonksiyonu açısından sorumluluk kavramı ile uygulanan müeyyideleri Anayasa ve ilgili Kanunlar açısından inceleyip değerlendirmektir.

Özet İngilizce :

Court of Accounts has obtained two main responsibilities with 1982 Constitution in addition to Public Finance Management and Control as well as reporting task with the Law Numbered 5018. Court of Accounts makes the final decision on incumbents acting in conflict with existing laws and makes the final decisions on themselves. For mentioned decisions of the Court of Accounts, one cannot apply to other or higher offices. Court of Accounts has account justice that has been defined both 1982 constitution and 5018 and 6085 numbered laws. In this manner, people who are responsible of accounts are judged and their activities are tied to final decisions that lead judicial implications. For Court of auditors account judiciary are important in terms of responsibility, liable and responsibility situations. Account judiciaries of the Court of Accounts are investigated on the lights of these constructs. The purpose of this study, important Turkish entity the functions of Court of Accounts are investigated in terms of existing laws and regulations and valuable services of this institution are examined on the view point of judiciary system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :