Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite maliyetleri ve bir hastanede hesaplanması

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma ve uygulama Hastanesi, Kalite Yönetim Birimi2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Kalite anlayışı üretim sektöründen sonra sağlık sektöründe de çok önemli bir yere sahiptir. Sağlık sektörü bileşenlerinden biri olan hastanelerde de toplumun sağlık bakım ihtiyaçlarının kaliteli bir biçimde karşılanması ve doğru yönetim kararlarının verilmesi için kalite anlayışı devreye girmiştir. Çalışmanın amacı, kalite maliyetlerinin işletmeler için önemine değinmek ve kalite maliyet çeşitlerini kendi içlerinde sınıflandırarak özellikle sağlık işletmelerinde verimliliği ne şekilde etkilediğini incelemektir. Bu çalışmada, mevcut literatür taranmış ve kalite maliyetleri teorik olarak araştırılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında sağlık işletmesinde bir uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda kalite maliyetlerinin işletmeler için önemi tespit edilmiş ve kalite maliyet sisteminin kurulmasının sağlayacağı faydalar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Quality concept has an important role in health industry as well as in production industry. In the hospitals that one of the components of health industry, quality has become an important concept in order to provide quality medical care to the public and to take the proper management decisions. Aim of this study is to express the importance of quality costs for companies and to classify the quality costs' diversities, especially to examine how effect the productivity in companies related to health. In this study, current literature has been searched and quality costs have been researched. In the light of acquired information an application has been done in a health institution. Based on research implementation, it is round the importance of quality costs for businesses and the benefits have been shown based on the establishment of quality cost system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :