Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi piyasası ve reel ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkinin araştırılması

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, hisse senedi piyasası ile sanayi üretimi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda, sanayi üretim endeksi ve İMKB Ulusal Sınai Endeksi arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme yöntemi ve hata düzeltme modeliyle araştırılmıştır. Çalışma Ocak 1991 ve Aralık 2009 dönemini kapsamaktadır. Analiz sonuçları, hisse senedi piyasası ile sanayi üretimi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca Johansen Hata Düzeltme Modeli İMKB Ulusal Sınaî endeksinin tek yönlü olarak sanayi üretim endeksini etkilediğini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationship between stock market and industrial production. In this sense, the relationship between industrial production index and ISE Industrials National Index is researched by Johansen cointegration and error correction models. Sample period spans from January 1991 to December 2009. Empirical findings reveal that there is a long-run relationship between industrial production index and ISE Industrials National Index. Furthermore, Johansen Error Correction Model states out that ISE Industrials National Index appear to cause industrial production index.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :