Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gün işığında yönetim açısından türk kamu yönetiminde açıklık ve şeffaflık sorunu

Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Baskıcı rejimlerden bunalan, hak ve özgürlüklerin farkına varan toplumların daha demokratik yönetim arzuları her geçen gün artmaktadır. Yükselen demokratik talepler, daha açık ve şeffaf kamu hizmetlerinin sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Şeffaf ve açık yönetim veya gün ışığında yönetim, siyasi rejimlere ve ülkelerin yönetim geleneklerine göre değişse bile, karar alma süreçlerinin önceden belli olan usul ve esaslara göre belirlenmesi; idare dışında olanların gizliliği olmayan bilgi ve belgelere kolayca ulaşabilmesi ve vatandaşın katılımını kolaylaştıracak şekilde yönetimin "aleni" yani açık olması hususlarını içermektedir. Küreselleşme, Avrupa Birliğine tam üyelik gibi dış dinamikler yanında, ekonomik krizleri azaltma, kötü yönetimden kurtulma, batılılaşma ve modernleşme arzusuyla beslenen iç dinamikler, Türk kamu yönetimini açıklık ve şeffaflığa doğru itmektedir. Son zamanlarda önemli gelişmeler olsa bile, gizlilik ve kapalılık anlayışı üzerine kurgulanan Türk Kamu yönetiminde açıklık ve şeffaflık açısından sorunların çözüldüğünü söylemek zordur. Avrupa Birliği İlerleme Raporları, Dünya Şeffaflık Örgütünün yayınladığı yolsuzluk raporları ile Hükümet tarafından hazırlanan strateji ve eylem planlarında yer alan tespitler açıklık ve şeffaflık konusunda önemli sorunların olduğunu göstermektedir. Demokratik yönetim veya gün ışığında yönetim açısında şeffaflık/açıklığın ne anlama geldiği ve önemi, gizliliğin sınırları, sır kavramı ve niteliği, devlet sırrı gibi konuların aydınlatılması önem arz etmektedir. Bu bakış açısıyla yapılacak çalışmalar Türk kamu yönetiminin demokratikleşmesine önemli katkılarda bulunacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Suffocation from oppressive regimes and realizing the rights and freedoms, desires of communities for democratic regimes is increasing more and more with each passing day. Increased democratic demands, requires a more open and transparent public services. Although varies according to countries' administrative traditions, and political regimes, a transparent and open administration consists of decision making processes determined by certain criteria and principles; easiness to reach unconfidential documents and information conviniently and openness of the administration enabling the participation of the citizens. External dynamics such as globalization and full membership to the European Union along with internal Dynamics fed by desires such as reduction of economic crises, getting rid of bad administration, westernization and modernization, is pushing Turkish public administration towards openness and transparency. In spite of significant progress recently, it is difficult to say that the problems are completely solved in terms of openness and transperancy in Turkish public administration which is based on secrecy and closeness. The findings in the European Union progress reports, the corruption reports of the Transperency International and strategy and action plans published by the Government, show that important problems exist in terms of openness and transparency. It is important to clarify issues such as the meaning and importance of transperency/openness from the Democratic governance point of view, the limits of confidentiality, the concept of mystery and state secret. Studies conducted from this point of view will significantly contribute to the democratization of Turkish public administration.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :