Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

En iyi tedarik zinciri uygulamaları ve bir saha çalışması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

Tedarik zinciri yönetimi (TZY) günümüz işletmelerinin gündemini oluşturan önemli konulardan birisidir. Tedarik zincirinin etkili bir şekilde yönetilmesi uygulamacı ve akademik çevrelerde tartışılmaktadır. Bu çalışma Sivas ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin en iyi tedarik zinciri uygulamalarını ne denli takip ettiklerini, tedarikçi seçim kriterlerini ve tedarikçi performansını belirleme amacıyla kaleme alınmıştır. 41 firma üzerinde anket çalışması yapılarak elde edilen veriler istatistikî açıdan değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sonuçlar işletmelerin en iyi tedarik zinciri uygulamaları konusunda eksikleri olduğunu, tedarikçi seçim kriterlerine riayet ettikleri ve tedarikçi performansını yeterli bulduklarını göstermiştir.

Özet İngilizce :

Suply chain management (SCM) is one of important issues that sets an agenda for today's businesses. Effective management of supply chain is discussed by practitioners' and academics' literatüre. This study aimed to determine to what extent manufacturing firms in the city of Sivas follow best supply chain practices, their supplier selection criteria and suppliers' performance. A survey was conducted on 41 manufacturing firms and results were presented statistically. The results show that firms have shortcomings in terms of the adoption of best supply chain practices, but demonstrate satisfactory performance in supplier selection and suppliers performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :