Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti’nde batı imajı

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, kültürel, sanatsal ve mimari hayatı hakkında tafsilatlı bilgi edinmek için o dönemde kaleme alınmış sefaretname ve seyahatnamelerden yararlanılabilir. Gözlemlerini ve yaşadıklarını kaleme alan bu şahıslar çoğunlukla sefirler ve seyyahlardır. Bu kişilerin kaleme almış oldukları eserler, gidilen ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını, teşrifat usullerini ve Osmanlı'ların Batı'ya karşı tutum ve düşüncelerini de yansıtmaktadır. Bu eserlerin ilk olarak yazılmaya başlandığı dönemde, Batı'yı diplomatik olarak kendine hiçbir şekilde eşit haklara haiz muhatap kabul etmeyen Osmanlı'nın daha sonra gerilemesi ile ön plana çıkmaya başlamış ve devletin kötü gidişatı engellemek için Batı'daki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmiştir. Böylelikle Osmanlı Devleti'nde bir 'Batı İmajı' oluşmaya başlamış ve Batı toplumunun yaşam biçimini, gelenek-göreneklerini ve uygarlık düzeyini yansıtan bu tarz eserlerden faydalanılma yoluna gidilmiştir. Nitekim Osmanlı döneminde Avrupa'ya çeşitli vesilelerle giden seyyahlar ve gönderilen sefaret heyetleri tarafından tutulan raporlar ile zengin bir içerik oluşturulmuştur. Bu çalışmamızda Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya bakış açısını, dönemsel olarak ne şekilde değiştiğini ve devlet nezdinde nasıl bir batı imajının oluştuğunu ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde oluşturulan bu yapı sayesinde gerek yönetimsel gerekse toplumsal anlamda nasıl gelişme ve değişmelerin yaşandığını sosyal, kültürel, sanatsal ve mimari açılardan dönemin çeşitli sefaretname ve seyahatnamelerinden örneklendirerek yansıtacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to get detailed information about the social, culturel, artistic and architectural lives of the Ottoman Empire, travel books and embassy reports written in that period can be used effectively.They are mainly travellers and ambassadors who write their experiences and observations. The works written by those people reflect the social and cultural structures and protocol styles of the country which is gone and also Ottoman's point of view and approach towards the West. In the times of first written Works, Ottoman Empire did never accept The West equal to itself diplomatically but with the deterioration of the Empire "a West image" started to be formed and so as to prevent this deterioration it was started to be benefited from the improvements of the West. In this way, 'a West image' occured in the Empire and such kind of Works that reflect the lifestyles, customs and traditions and civilization degrees of the Western community were started to be used. As a matter of fact, a rich content was formed by the reports of the travellers and the ambassador groups who went to Europe with various reasons. In this work, we will try to express Ottoman Empire's point of view towards Europe, how it changed periodically and what kind of a Western image occured in the side of the state. Apart from that, with the help of this structure formed in The Ottoman Empire, we will reflect by illustrating the travel books and embassy reports that what kind of improvements and changes occured in social, cultural, artistic and architectural aspects not only in executive areas but also in communal areas.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :