Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Midilli’nin sonunu hazirlayan imroz harekâti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr.İskender Tunaboylu1
Görüntülenme :
273
DOI :
Özet Türkçe :

Gerileme dönemi sonunda Avrupa’nın hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu Tazminat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet hareketlerine rağmen Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile büyük toprak kayıplarını önleyememiştir. Emperyalist devletlerin çıkar çatışmaları neticesinde başlayan I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu kendisini siyasi bakımdan yorgun, bitkin ekonomik ve maddi bakımdan sıkıntı ve bu darboğaz içinde, toplumsal bakımdan ise güçsüz ve huzursuzluk içindeydi. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında sıkışan Osmanlı Hükümeti 1. Dünya Savaşına Almanya ile ittifak halinde girmenin en doğru çözüm olduğunu değerlendirmiş ve Goeben ve Breslau isimli Alman savaş gemilerini satın aldığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Savaşına Almanya tarafında girmesine büyük etkisi olan bu gemiler aynı zamanda 1. Dünya Savaşının akışını değiştirmiştir. Rusların boğazlar üzerindeki hâkimiyet emellerine karşı Osmanlı İmparatorluğunun sigortası olan ve savaş süresince Alman subayların emrinde harekat yapan Yavuz (Goeben) ve Midilli (Breslau) Çarlık Rusyasının yıkılması sonunda Ege’de yaptığı ilk harekatı hezimetle sonuçlanmış, Midilli batmış, Yavuz üç mayın yarası almıştır. Aldığı mayın yaraları neticesinde uzun bir süre Cumhuriyet donanmasında layık olduğu yeri alamamasına neden olmuştur. Osmanlı için büyür bir sefer kazanma hedefi ile başlayan ve I. Dünya Savaşının son deniz harekâtı olan İmroz Harekatı Midilli kruvazörünün batmasına, Yavuz’un aldığı mayın yaraları neticesinde uzun bir süre Cumhuriyet Donanmasında layık bulduğu yeri alamamasına neden olmuştur. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

At the end of regression term, The Ottoman Empire qualified as The Sick Man of Europe had not been able to prevent large land loss with “ Trablusgarp and Balkan Wars” in spite of Reform Orders, First and Second Constitution. Before First World War which had started with the result of the Imperialist States’ interest conflicts, The Ottoman Empire was tired for the view of political, in trouble economically, and in this difficult situation it was weak and uneasy socially. The Ottoman Government jammed among England, France and Russia thought that going into the war alliance with Germany was the best solution and declared to the world that The Empire had bought the warships named Goeben and Breslav. These warships that had great effects on Otoman Empire’s going into First World War alliance with Germany, changed the course of First World War. Yavuz and Midilli which were the insurance of Ottoman Empire to Russia’s domination goals on Bosporus and operating under the order of German Officers during the war resulted the first operation in Aegean with rout at the end of the downfall of Czar Dom Russia, Midilli sank, Yavuz was wounded with three mines. Due to these wounds of mine, it didn’t get the status in the Republic Navy that it had deserved for a long time ago. The Imros operation starting with the aim of gaining a great war for Ottoman and the last sea operation caused Midilli Cruiser’s sinking and Yavuz’s not getting the status in the Republic Navy that it had deserved for a long time. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :