Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kızıldeniz’de osmanlı hâkimiyeti: özdemiroğlu osman paşa’nın habeşistan beylerbeyliği (1561-1567)

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Özdemir Paşa ve oğlu Özdemiroğlu Osman Paşa'nın faaliyetleri ile ilgili olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Kızıldeniz sahilleri hâkimiyeti, Portekizlilerle mücadele, bölgedeki Türk - İslam kültürü ve devlet teşkilatının yerleştirilmesi incelenmektedir. Osmanlı Devleti önce Yavuz Sultan Selim daha sonra Kanunî Sultan Süleyman döneminden itibaren, Afrika kıtası ve kıtayı çevreleyen denizlerde fetih hareketlerine girişmiş, buralarda faaliyet gösteren Portekizlilerle yıllarca süren mücadeleler sonucunda önce Yemen (1538) ardından Özdemir Paşa’nın başarılı seferleriyle Habeşistan’ı idarî teşkilatına dâhil etmiştir (1555). Özdemir Paşa’nın yerli kabileleri itaat altına alarak bölgede başlattığı Osmanlı hâkimiyeti, vefatının ardından (1560) beylerbeyliğe getirilen oğlu Osman Paşa tarafından güçlendirilmiş ve Portekizlilerin bölgedeki misyonerlik faaliyetleri önlenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the activities made by Ozdemir Pasha and Ozdemiroglu Osman Pasha related with the dominition of The Ottoman Empire’s Red Sea coasts, fighting against The Portuguese, placement of the Turkish - Islamic culture an d state organization in the region is analyzed. The Ottoman State beginning from Yavuz Sultan Selim’s and then Sultan Suleiman the Magnificent’s period started to conquest to continent of Africa and around the sea of the continent, after struggle with The Portuguses operating in there, conquered Yemen (1538) and then Abyssinia (1555) resulted in campaign of Ozdemir Pasha. Ozdemir Pasha started to dominate indigenous tribes by taking control in the reigon. After the death of Ozdemir Pasha (1560), Osman Pasha who was the son of Ozdemir Pasha, had been appointed as Abyssinia governor continued to strengthen Ottoman’s domination and tried to prevent missionary activities of The Portugueses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :