Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikinci dünya savaşi yillarinda türkiye'nin krom ticaretinin siyasi ve ekonomik sonuçlari

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1, Ondokuz Mayıs Üniversitesi2
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte gelişen harp sanayisinin bazı hammaddelere olan gereksinimi artmıştır. Türkiye bu dönemde savaş sanayisi için gerekli olan hammaddelere sahip olmasına rağmen bu madenleri işleyebilecek sanayiye henüz sahip olmadığından, söz konusu hammaddeleri ihraç etmek zorundaydı. Bu da savaşan devletlerin Türkiye üzerinde baskı yapmalarına neden olmuştur. Bu nedenle krom madeni Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı boyunca ihraç ettiği en stratejik madendir. Savaş yıllarında Türkiye en fazla dış ticareti Mihver Devletlerle, özellikle de Almanya ile yapmıştır. Bunun en büyük nedeni müttefiklerin hammadde ihtiyaçlarını çoğunlukla kendi iç piyasalarından karşılayabilmeleridir. Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı krom ihracına Müttefikler tepki göstermişler ve Almanya’ya krom ihracatının durdurulmasını istemişlerdir. Türkiye nakit sıkıntısı çektiğinden ve takas yoluyla krom satışını yapabildiğinden bu baskılara karşı direnmeye çalışsa da Almanya’ya yaptığı krom ihracını durdurmak zorunda kalmıştır. Türkiye’nin Almanya ile krom ticaretine son vermesi, dış ticaretinde önemli bir açık meydana getirmiştir. 

Özet İngilizce :

Political and economic results of chrome trade of Turkey in the years of the Second World War the necessity of when the Second World War broke out, the developing war industry for some raw materials began to incease. Although Turkey had necessary raw materials for war industry the industry to forge and didn’t have these raw materials at this period, it had to export them. This caused the states at war to put pressure on Turkey. Therefore, the chrome is most strategic mine that Turkey exported during te Second World War. During the period of war Turkey made the greatest amount of external trade with axis governments, especially Germany. The biggest reason for this is that allied powers could meet their raw material needs in their own markets. The allied powers reacted against Turkey’s chrome export to Germany and they wanted it to be stopped. As Turkey had a cash problem and it was able to make chrome sale by exchange method, although Turkey tried to resist against the pressure it had to stop chrome export to Germany. That Turkey ended chrome trade with Germany caused trade balance deficit in its external trade. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :