Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Studies of The Ottoman Domain

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Disiplinlerarası ilişkiler bağlamında şiir ve coğrafya

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Türk şiirinin oldukça geniş bir coğrafyası vardır. Her dönemin de kendisine ait otantik bir coğrafyası ve doğal olarak haritası vardır. Divan, Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinin felsefî ve bilgi teorileri esasına dayanan birer şiir haritaları vardır. Bu haritalar dönemin sosyal, siyasal ve ideolojik anlayışını da ortaya koyan haritalardır. Öncelikle bu coğrafyanın divan şiiri çerçevesinde bir haritasının çıkartılması bir zarurettir. Sonra bu coğrafyaya çağdaş şiirin haritası eklenerek iki disiplin arasında sıcak ve pratik ilişkiler kurulabilir. Daha sonra ikisi bütünleştirilerek elde edilecek olan Büyük Türk Şiiri Haritası coğrafyaşinasların ve şiirşinasların istifadesine sunulmalıdır. Dünyada bugüne kadar coğrafya ve haritacılık üzerine pek çok teoriler üretilmiştir ve üretilmeye de devam edilmektedir. Coğrafyanın en önemli anahtar kavramları "harita" ve "mekân"dır. Bilim ve sanatın üretildiği mekânlar olarak coğrafyanın disiplinlerarası ilişkilerde önemli bir yeri vardır. Coğrafyanın etkilerinden tamamen bağımsız bir bilim ve sanat düşünülemez. Divan şiirinden çağdaş şiire kadar bu coğrafya genişleyerek devam etmektedir. Bu coğrafyanın bir kısmı mitolojik ve ütopik olmasına rağmen büyük bir kısmı ise dünyada gerçekte var olan somut coğrafyanın belirli parçalarıdır. Bu coğrafyanın içinde kavimler, ülkeler, şehirler, nehirler, dağlar ve denizler bulunmaktadır. Her kavmin, her ülkenin, her şehrin şiiri vardır. Elbette bütün dağların ve denizlerin de!

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkish poetry has a large geography. Every period has a authentic geography and so maps itself. Divan, Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti, Milli Literature (National Literature) and Cumhuriyet (Republic) periods have apeotic maps which are based on philosophical and knowledge theories. These maps are also explain these period's social, political and ideological visions. It's a necessity to introduce a map of this geography around Divan poetry. Warm and practical relevans can be told between these two disciplines by adding contemporary poetry's map to this geography. After that Big Turkish Poetry's Map can be introduced to geopraphy and poetry-knowers which is gotten by gathering these two. Lots of theories are produced on geography and cartography until today and it stil continues to be produced. "Map" and "places" are the most important comcepts of geography. As places in which science and art are produced, geography has an important place in interdisciplinary relevans. Science and art cannot be thought without geography. From Divan peotry to contemporary poetry, this geography goes on by expanding. A part of this geography is mythological and utopian on the other hand, a part of this geography is realand some-known places. Peoples, countries, cities, rivers, mountains and seas take place in the geography. Every people, country and city has a poetry by itself. Also do the every mountains and seas!

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :