Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye 1. ve 2. bocce liginde oynayan oyuncuların sosyoekonomik durumlarına göre beslenme bilgi düzeylerinin araştırılması

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Türkiye 1. ve 2. Bocce Ligi'nde oynayan sporcuların sosyoekonomik durumlarına göre beslenme bilgi düzeylerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye 1. ve 2. Bocce Ligi'nde oynayan sporcular oluşturmaktadır. 10 ve üzeri yaş grubunda olan 40 erkek ve 25 bayan olmak üzere toplam 65 sporcuya 3 kısımdan ve 41 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketlerde doğru cevabı önceden belli olan beslenme bilgi düzeyini ölçen sorulara sporcuların vermiş oldukları doğru cevaplar hesaplanarak her sporcunun beslenme bilgisi doğru cevap yüzde değeri (BDCY) bulunmuştur. BDCY değerleri SPSS paket programına girilmiş ve verilerin parametrik olup olmamasına göre ilişkisiz örneklemler için T-testi, Mann Whitney-U testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis H-testi kullanılarak araştırma grubunun cinsiyet, spor yaşı, eğitim düzeyi, ekonomik gelir düzeyi, öğün sayısı, antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin maddeleri alma, öğün dışı beslenme, sigara-alkol kullanma, beslenme dersi görmüş olma, beslenme sempozyumuna katılmış olma durumuna göre BDCY değerlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Yapılan istatistikler sonucunda sporcuların BDCY değerlerinin cinsiyet, ekonomik gelir düzeyi, öğün sayısı, antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin maddeleri alma, öğün dışı beslenme, sigara-alkol kullanma, beslenme sempozyumuna katılmış olma durumuna göre anlamlı derecede farklılaşmadığı (p>0.05) buna karşın eğitim düzeyi ve beslenme dersi görmüş olma durumuna göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği (p<0.05) tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This investigation was carried out to determine of nutrıtıon knowledge levels of players who played at Turkey First and Second Bowl League according to socio-economic conditions. The players who played at Turkey First and Second Bowl League were determined as investigaton group. A questionnaire which consisted of three partition and forty-one questions was performed to total sixty-five players which consisted of forty male and twenty-five female players which were ten years old and upon. Players answered questions which were known correct answers beforehand. Thus percentage values of correct answers of players were found. These percentage values were entered to SPSS package programme. All datas were analyzed with İndependent Samples T-Test, One-Way ANOVA, Mann-Whitney U-Test, Kruskal Wallis H-Test according to parametric and non-parametric character of datas. It was found whether percentage values of correct answers of players differentiated according to gender, education level, economical revenue level, meal number, intaking of nutrient which gave energy before training and match, custom of external meal nutrition, cigarrette-alcohol using, nutrition lesson taking and joining to nutrition symposium or not. As consequence of statistical analyze, it was found that percentage values of correct answers of players didn't differentiate according to gender, economical revenue level, meal number, intaking of nutrient which gave energy before training and match, custom of external meal nutrition, cigarrette-alcohol using and joining to nutrition symposium (p>0.05) but these percentage values differentiated according to education level and nutrition lesson taking (p<0.05).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :