Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk halkının sağlık egzersiz ve fiziksel aktivite düzeyi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunun sağlık egzersiz/ fiziksel aktivite alışkanlıklarını ve bilinçlilik düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırıcılar tarafından geliştirilen 82 maddelik (31'i kişisel bilgilere, 51'i egzersiz bilinç düzeyine yönelik) bir anket gönüllü kişilere (n=120) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistik paket programında betimsel (tanımlayıcı) istatistikleri yapılmış ve buna ek olarak cinsiyete göre kıyaslamalar yapılmıştır. Araştırma sonunda, Türk toplumunun sağlık-egzersiz/fiziksel aktivite düzeylerinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine the health-exercise/physical activity habits and consciousness level of Turkish people. For this purpose, an 82- item questionnaire (31 of these items were related with personal information, 51 of them were related with exercise consciousness levels) developed by researchers was given to the people who volunteers (n=120). The obtained data was analyzed by using the statistical package in order to get descriptive statistics and also comparisons were made in gender. As a result, it was not seen that people exercise/physical activity levels were significantly different in terms of gender.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :