Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Radyolojik anomali olmaksızın spinal kord yaralanması (scıwora)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Radyolojik anomali olmaksızın spinal kord yaralanması (SCIWORA) pediatrik literatürde iyi incelenmiş myelopatiye neden olan akut travma bulgusudur.İlk olarak 1982'de Pang ve Wilberger tarafından tanımlanmıştır. SCIOWARA insidansı pediatrik yaş grubunda erişkinlere oranla daha fazladır.Başın göreceli olarak daha büyük olması , gelişimini tamamlamamış aksiyal iskelet ve boyun kasları , ligamanların esnek olması nedeniyle artmış hareketlilik nedenlerdendir. Myelopatik bulgular geçiçi iskemik ataklardan ilerleyici nörolojik defisitlere kadar değişir.Tanı amaçlı radyolojik tetkiklerde direk grafiler, bilgisayarlı tomoğrafi ve dinamik grafilerden yaralanılır.Radyolojik incelemelerde ve bilgisayarlı tomoğrafide patolojiyi oluşturan spinal kor yaralanması görülmeyebilir.Mrg inceleme tanıda altın standarttır.Spinal kordda oluşan ödem , kanama ve kontüzyon MRG incelemesinde ortaya çıkarılır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Spinal cord injury without radiographic abnormality (SCIWORA) is a clinical syndrome of acute traumatic myelopathy, well documented in the pediatric literature .It was first described by Pang and Wilberger in 1982.The incidence of SCIWORA in pediatric groups is more frequent than the adults, due to the relatively large size of the head and the greater inherent mobility in the immature axial skeleton and neck muscles, combined with ligamentous laxity or disruption. The myelopathic findings ranged from mild transient symptoms to permanent neurological deficits. In diagnosing, radiological studies include computed tomography and direct x-ray radiographs carried out in a dynamic and static plan. Traumatic findings and additional pathologies might not be detected in x-ray radiographs and computed tomography .Magnetic resonance imaging(MRI) is the gold standart diagnostic examination. Edema in spinal cord, contusion, and hemorrhage can be detected in MRIIn this study we were compiled information about SCIWORA.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :