Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul büyükşehir belediyesi spor a.ş’de çalişan spor yöneticilerinin stres düzeylerinin ve iş yeri ruh hallerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü2, Bursa Teknik Üniversitesi3, Hitit Üniversitesi4
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı; spor yöneticilerinin iş yerindeki ruh hallerini ve stres düzeylerini ölçmektir. Bunun için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş ‘de görev yapan 11 müdür, 4 müdür yardımcısı, 9 şef, 26 koordinatör olmak üzere toplam 50 spor yönetici üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmada ölçme aracı olarak Quinn ve Shepard’ın geliştirdiği anket metodu kullanılmıştır ( Quinn ve Shepard, 1974). Sosyal değişme sürecince gerginliğin iş hayatına yansıması sonucu başarısızlıklar ortaya çıkmaktadır. Spor yöneticilerinin iş performansını olumsuz yönde etkileyen ve amaçlarına ulaşmada kendilerini rahatsız eden stres kaynaklarının belirlenerek ortadan kaldırılması hipotezinden yola çıkılmıştır. Bu bağlamda spor yöneticilerinin Endişe, Stres, Neşe, Talepler ve Ruh Hali Ortalaması yapılan anket ile incelenmiştir. Ankette bulunan bu parametreler yaş, cinsiyet ve görev parametrelerine göre ilişkilendirilmiştir. Cinsiyete göre parametreler incelendiğinde anketteki sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda fark gözlenmemiştir. Görev dağılımı ve yaş parametrelerinde yalnızca talepler ortalamasında p<0,05 düzeyinde farklılık bulunurken; diğer parametrelerde fark bulunmamıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the study is to evaluate moods and stress levels of sports managers in their workplaces. For this reason, a questionnaire has been conducted on total 50 sports managers, including 11 directors, 4 assistant managers, 9 chiefs and 26 coordinators who work for Istanbul Metropolitan Municipality Sports Inc. As the means of assessment, the method of survey developed by Quinn and Shepard has been used in the study (Quinn and Shepard, 1974). During the process of social change, some failures have appeared owing to the reflection of stress to occupational life. The study has started from the hypothesis of removing the stress sources, by determining them first, which adversely affect the professional performance of sports managers and disturb them during their efforts to reach their goals. In this regard, the average of the sports managers' Worry, Stress, Joy, Demands and Mood has been studied through the questionnaire conducted. These parameters included in the questionnaire have been linked with the parameters of age, gender and work. When the parameters were analyzed according to gender, no difference could be noticed along with the replies to the questions asked in the questionnaire. While in the parameters of work distribution and age, a difference at the level of p<0,05 could be found only in the average of demands, no difference could be found in other parameters. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :