Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genç atlet ve güreşçilerin dayanıklılık ile sürat yetilerini etkileyen bazı motorik özelliklerin incelenmesi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacını, Sporcu Eğitim Merkezleri'ndeki atlet ve güreşçilerin bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Araştırma, Sporcu Eğitim Merkezleri'ndeki atletizm (n=118), güreş (n=486) olmak üzere toplam 604 erkek atlet ve güreşçi katılmıştır. Araştırma grubunun boy uzunlukları (Xboy=159,28±11,20 cm), vücut ağırlıkları (Xva=53,69±13,56 kg) vücut kitle indeksleri (Xbki=20,81±3,13kg/m2), sağ ve sol el pençe kuvveti, statik sıçrama ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun atlama, 30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek maxVO2 değerleri elde edilmiştir. Araştırma grubundan elde edilen verilerin analizi için SPSS 15,0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerinin tespit edilmesi amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre, güreşçilerin maxVO2 değerleri, durarak uzun atlama ve squat dikey sıçrama değerlerinden etkilediği, Atletlerin maxVO2 değerlerini ise hiçbir değişkenin etkilemediği görülmektedir. Sürat yetisini tespit etmek için kullanılan 30 metre sürat testi incelendiğinde güreşçilerin sürat yetisini, kavrama kuvveti sol ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin etkilediği, Atletlerin sürat yetisini ise durarak uzun atlama değişkeninin etkilediği görülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the relationship between wrestlers' some physical and physiological parameters and athletes in the athlete training centers. A total of 604 male athletes from Athletes (n=118) and Wretlers (n=486) participated to this study. The values of heights (Xheight=159,28±11,20 cm), body weights (Xbw=53,69±13,56 kg), body mass index (Xbmi=20,81±3,13kg/m2), right and left hand grip strenght, static and active jump, anaerobic power obtained from vertical jump, standing long jump, indirect maxVO2 from the test of 30 meters speed run and 20 meters shuttle run of the reseach group were taken. The SPSS 15,0 package software were used for the analysis of the data collected from the research group. In order to detect the relationship among the variables, the regression analysis were applied. According to the findings from the research group, it is seen that the maxVO2 values of the wrestlers affect the values of standing long jump and squat vertical jump and the maxVO2values of the athletes don't affect any variables. When examined the 30 meters speed test used for determining the speed ability, the wrestlers' speed ability is affected by the variables of left hand grip strenght and vertical jump and the speed ability of the athletes is affected by the standing long jump variable.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :