Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edirne ili merkezinde yaşayan 18 yaş üstü popülasyonda ortostatik özellikli başağrısı prevalansı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Aile hekimlerinin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan baş ağrısının ayırıcı tanılarından birisi İntrakraniyal Hipotansiyondur. Uluslararası ve ulusal düzeyde Ortostatik Baş ağrısı hakkında yapılmış toplum kaynaklı çalışmalar yetersizdir. Bundan dolayı Edirne'de yaşayan 18 yaş üstü popülasyonda Ortostatik Baş ağrısı prevalansını saptamak amacıyla bir saha çalışması planladık. Bu araştırma, Edirne şehir merkezindeki 18 yaş üzerindeki popülasyonda İntrakraniyal Hipotansiyon Prevalansının belirlenmesi amacıyla 1810 (909 erkek, 901 kadın) katılımcı üzerinde yapılmış tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Seçilen örneklemin, tüm evreni temsil etmesine dikkat edildi..Katılımcıların %29,1'inin çalışmadığı, %19,3'ünün memur olduğu, %15,8'inin diğer meslek gruplarından olduğu, %10,3'ünün işçi olduğu, %9,8'inin serbest çalıştığı, %8,6'sının özel sektörde çalıştığı, %7'sinin sağlık çalışanı olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda; başağrılarının ortostatik özellikte olma durumu, başağrılarının bazen ortostatik karakterde olmakla birlikte ortostatik olmayan baş ağrıları olma durumu, ortostatik baş ağrısı dışında başka şikayetlerin olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma durumu ile alkol kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak; aile hekimi başağrısı olan her hastaya ağrı kesici yazması doğru olmamakla beraber, ön tanı ve ayırıcı tanıları düşünebilmesi gerekir. Bu araştırmayla İntrakraniyal Hipotansiyona spesifik semptomların sıklığını belirleyerek hekimlerin doğru teşhisle hastaların sevkini yapabilmeyi ve gereksiz ağrı kesici kullanımını azaltmayı amaçladık.

Özet İngilizce :

One of the distinctive diagnoses of headache which is placed near the top and seen as common health problems by family doctors in society is Intracranial Hypotension. International and national society-oriented studies made about Intracranial Hypotension are inadequate. Therefore, we planned a field work with the purpose of determining Intracranial Hypotension prevalence in population above the age of 18 living in Edirne city. This research is a definitive and cross-sectional research made on 1810 participants (909 men, 901 women) with the purpose of determining the Intracranial Hypotension prevalence in population above the age of 18 and living in Edirne city centre. It was paid attention that selected sample complied with all population. It was determined that 29.1% of the participants were unemployed; 19.3% of them were civil servants; 15.8% was from other occupational groups; 10.3% was worker; 9.8% was self employed persons; 8.6% worked in private sector; 7% was medical staff. In our study, it was ascertained that there was a significant relation in statistical terms between the condition of headache's being orthostatic, the situation of sometimes being orthostatic but not always being orthostatic for headaches, being other complaints apart from orthostatic headaches, imbalance in standing position and alcohol usage (p<0,05).As a result, it is wrong for family doctor to prescribe medication for each patient who has headaches. Besides he should consider pre-diagnoses and differential diagnoses. We aimed at decreasing unnecessary usage of painkillers, being able to refer patients with true diagnosis by determining the frequency of specific symptoms of Intracranial Hypotension.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :