Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Benzoik asite maruz birakilan caenorhabditis elegans’ larda yaşam süresi analizi ve fizyolojik değişiklikler

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1 Erzincan Gıda Laboratuarı2, Erzincan Üniversitesi3, Cumhuriyet Üniversitesi4 Cumhuriyet Üniversitesi5
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Benzoik asit ve benzoik asitten üretilen maddeler kimya endüstrisi, tarım sektörü, ilaç endüstrisi ve bir çok tüketim ürünlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Benzoik asitin genellikle güvenilir olduğu düşünülmesine rağmen duyarlı kişilerde düşük dozlarda bile astım, ürtiker, metabolik asidoz ve konvülsiyonlar gibi yan etkileri olduğu görülmüştür. Bu çalışmada bir model organizma olan Caenorhabditis elegans farklı dozlarda benzoik asite maruz bırakılmış, fizyolojik ve yaşam süresi değişiklikleri incelenmiştir. Bulgular kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda benzoik asitin 0.1 gr, 0.06 gr, 0.02 gr / 10 ml dozlarında Caenorhabditis elegans’ larda yaşam süresi, fertilite ve fiziksel büyüme üzerine olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Diğer taraftan 0.008 gr, 0.001 gr / 10 ml lik dozlarda yaşam süresi üzerinde kontrol grubuyla herhangi bir fark görülmemiştir. Fakat 0.008 gr, 0.001 gr / 10 ml dozlar fertilite ve fiziksel büyümenin kontrol grubuna gore daha az olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak benzoik asitin doza bağlı olarak yaşam süresi, fertilite ve fiziksel büyüme üzerine olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Bu yüzden gıda ek maddesi olarak yaygın bir şekilde kullanılan benzoik asitin konsantrasyonunun kontrolü büyük önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Benzoic acid derivatives are widely used as industrial chemicals, agrochemicals, pharmaceuticals and consumer products. Even though benzoic acid is generally considered as safe, adverse effects such as asthma, urticaria, metabolic acidosis and convulsions were observed at low doses in sensitive persons. The objective of this experimental study was to evaluate the physiological and lifespan alterations effects of different levels of benzoic acid on model animal Caenorhabditis elegans. The findings were compared with the control group. The results showed that benzoic acid fractions ( 0.1 gr, 0.06 gr, 0.02 gr / 10 ml,) had adverse effects on lifespan fertility and growing properties of Caenorhabditis elegans. On the other hand, there were not any differences between control group level and 0.008 gr, 0.001 gr / 10 ml fractions of benzoic acid in terms of lifespan effect. However, the 0.008 gr, 0.001 gr / 10 ml groups showed much lower fertility and growing properties than control group under experimental conditions of this study. In conclusion, dietary benzoic acid affects lifespan and fertility of Caenorhabditis elegans in a dose dependent manner. Therefore, it is important to assess the influence of dietary benzoic acid addition in products and its concentration has to be controlled.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :